Mentorská dílna

V této sekci našeho metodického portálu se budeme věnovat mentorování jako jedné z nejstarších forem učení. Je to způsob vedení skutečnými Mistry svého oboru. V našem případě Mistry slova a mluvního projevu. Jako každý Mistr se i naši mentoři neustále vzdělávají a zdokonalují ve své profesionální úrovni mluvy a předávají tyto hodnoty dalším kolegům a další generaci – v našem případě dětem v mateřských (MŠ) a základních  (ZŠ) školách.

Zvyšování úrovně hlasové a mluvní průpravy se věnujeme v dalších sekcích tohoto metodického portálu. Zde budeme popisovat nejen samotnou metodu mentorování, její fáze, přínosy a úskalí, ale i Vaše vlastní zkušenosti s její aplikací právě do oblasti mluvní průpravy. Někdy to budou jen krátká sdělení, vysvětlení klíčových slov nebo drobná cvičení, někdy půjde o rozsáhlejší informaci či dokonce uvedení různých názorů k Vaší vlastní inspiraci a přemýšlení.

Těšíme se, že tuto “Mentorskou dílnu” budeme společně doplňovat!

Tréma

Tréma je naprosto přirozený a všední jev, který prožívá každý člověk...

Proč mentorování pedagogů mateřských a základních škol v oblasti mluvy?

V současnosti neexistuje dostatečná výuka mluvy ani na pedagogických fakultách, do praxe tak odchází učitelé hlasově nedostatečně připraveni...

Mentoring

Mentoring je profesionální nástroj...

ROLE mentora

Ze samé podstaty práce pedagoga mateřské školy vyplývá, že je Mentorem svěřených dětí....

Poskytování zpětné vazby - FEEDBACK

Feedback (zpětná vazba) dává informaci o tom, jak jsme vnímáni, prožíváni a chápáni svým okolím...

Transakční analýza

Transakční analýza je cosi jako rozbor toho, co kdo udělá. Transakce je např. to, že něco druhému řeknu a on mi odpoví...


Více informací o projektu

Neuvědomujeme si, že úroveň současné mluvy patří mezi civilizační nemoci. Uprostřed expanze komunikačních digitálních prostředků náš základní komunikační nástroj – lidská řeč – ochabuje a degeneruje. 

Nevýraznou, monotónní a drmolivou mluvu dnes již přijímáme jako normu, jako přirozenou podobu lidské řeči.

V dnešní době bychom měli jít našim nejmenším dobrým příkladem a výjimkou není ani správná mluva.

Z toho důvodu vznikl projekt "Příprava mentorů MŠ a ZŠ v oblasti mluvní průpravy", který si vzal za úkol vyškolit 35 mentorů a mentorek, ktreří budou následně mentorovat své kolegy a kolegyně právě v oblasti kvalitní mluvy.

Máte problém se svým vyjadřováním, ale bojíte se o něm veřejně mluvit?

Nevadí. Naši zkušení lektoři Vám diskrétně pomohou problém diagnostikovat a navrhnout nejvhodnější nápravu pomocí různých dechových a mluvních cvičení.

Vyzkoušejte a uvidíte sami!