FAQ - Nejčastěji kladené otázky

Jak mám zvládnout trému - jsem zvyklá mluvit s dětmi, ale jak mám předstoupit před dospělé, tak mám problém.

Především, snažit se trémy zbavit by znamenalo zbavit se obrovské vnitřní energie. Usilujeme ale o to, abychom tu mohutnou pudovou sílu uměli usměrňovat.

Jednoduchý recept na tento problém neexistuje, pak je také nutno si uvědomit, že pokud nejste na projev před dospělými dostatečně připraveni, tak vám žádná psychofyzická metoda nemůže pomoci.

před dětmi vystupovat a oslovovat je vám nedělá potíže, protože to je vaše profese, kterou plně ovládáte. Možná svoje vystoupení před rodiči trochu podceňujete. Připravte se na projev před rodiči nebo před kolegyněmi trochu pečlivěji. Určitě se naučte první dvě věty svého oslovení nazpaměť, abyste se při svém prvním kroku cítili jistě.

Potom vás můžeme odkázat na naši souhrnnou učebnici mluvy, kterou najdete na záložce "Dokumenty", ve které jsme celou jednu kapitolu věnovali trémě. Nejmenuje se „Jak se zbavit trémy“ ale „Jak se naučit využívat trému ve svůj prospěch“.

Základní postupy proti trémě naleznete pod tímto odkazem v naší "Mentorské dílně".

Při mentorování mám největší problém se získáním autority, to paní ředitelku spíš poslechnou než mě.

Autoritu si nelze „získávat“, autorita je výrazem vaší osobnosti, vašich povahových vlastností a profesionální jistoty s jakou hovoříte o tématu. Zamyslete se nad tím, jestli není třeba změnit něco ve svém vystupování (směrem větší osobnostní jistotě), nebo zda jsou vaše profesní znalosti dostatečně hluboké. Značnou položku hraje v tomto problému, také hlasový projev. Když budete dostatečně hluboce dýchat,  stát pevně a vzpřímeně a mluvit jasným znělým hlasem, tak jenom tyto tři atributy ve vás probudí mnohem větší osobní jistotu. Bude to postupná cesta k získání věrohodné (nikoliv předstírané) autority.

Musím pokaždé uplatnit "sendvičovou metodu" při feedbacku? Připadne mi to moc šroubované a nevěrohodné.

Pojmu sendvičová metoda je nutno rozumět tak, že se jedná o důraz na pozitivní působení celé zpětné vazby. Pokud začneme ihned kritikou, "naložíme" na mentee více, než je třeba, protože většinou sám cítí, že to třeba "nebylo ono".  Určitě také není celá práce mentee jen souhrnem chyb a špatných postupů. Najít na druhém člověku vždy něco pozitivního vede i mentory k jejich pozitivnějšímu vnímání světa.

To, co chceme sdělit pro další rozvoj mentee je to výživné  "uvnitř" sendviče. Je to náš dárek, který mu dáváme, jsou to doporučení, rady, návrhy na profesní rozvoj atd., ale mentee nemá povinnost ho přijmout. Pak nesmíme být frustrovaní.

Pozitivní závěr je tím "posledním", co si mentee bude pamatovat, navozuje jeho psychickou pohodu, chuť , sílu a motivaci do provádění doporučených změn. Feed back není "kritika" a nesmí příjemce zraňovat! Je cestou k postupným změnám a rozvoji mentee.

Více o poskytování zpětné vazby se můžete dočíst v naší "Mentorské dílně".

Někdy je problém najít na učitelce něco pozitivního, dělá mi problém ji pochválit, když není za co...

Chválit za každou cenu by nebylo správné, ale při posuzování výkonu mentee (pokud je jí třeba na mnoha místech) postupujme věcně a s taktem. Častá "kritika" by mohla být kontraproduktivní. Je nutno se řídit přirozeným lidským taktem a uplatňovat pravidla, který najdete v naší Mentorské dílně.

Zkoušeli jsme s dětmi volání do dáli, ale nešlo mně je přesvědčit, aby se na to soustředily, a dost u toho zlobily.

Je nutno si uvědomit proč jim dělá problém se soustředit. Osobně také nedokážu učit děti či dospělé, kteří neprojevují o nabízené téma zájem. Tato otázka je dosti propojená s odpovědí na otázku následující. Obecně mohu říci, že energické dýchání a volání do dálky drtivé většině dětí nedělá problém, naopak se do cvičení vrhají se zaujetím. Fakt je ale to, že výrazně stimulujícím prostředím a okolnostmi je pobyt v přírodě. Toto téma je vyloženě jedinečné jako náplň výuky ve škole v přírodě.

Mám skupinku dětí, které asi na některá cvičení nestačí intelektem. Existuje nějaká možnost, jak např. to správné dýchání vysvětlit "nepřizpůsobivým" dětěm?

Toto je naprosto zásadní otázka našeho školství - nejen náš úzký problém, jak vysvětlit dítěti jistý způsob dýchání.

Přesvědčili jsme se o tom, že většina děti (včetně dětí, které jsou v nemocnici upoutané na lůžko) má o všechny herní prvky mluvní průpravy spontánní zájem.

Začleňování dětí s problémy mezi děti bez problémů je nutno jasně rozlišovat. Pokud ty problémy jsou pohybové nebo při smyslovém vnímání, takovým dětem je nutno se osobně věnovat a v drtivé většině případů to přináší po čase značný efekt, včetně spontánní vděčnosti dítěte.

Pokud jde ale o směšování dětí s běžným intelektem a dětí se sníženým IQ, výsledek je vždy jednoznačný – snížení úrovně vzdělávání všech ostatních dětí.


Více informací o projektu

Neuvědomujeme si, že úroveň současné mluvy patří mezi civilizační nemoci. Uprostřed expanze komunikačních digitálních prostředků náš základní komunikační nástroj – lidská řeč – ochabuje a degeneruje. 

Nevýraznou, monotónní a drmolivou mluvu dnes již přijímáme jako normu, jako přirozenou podobu lidské řeči.

V dnešní době bychom měli jít našim nejmenším dobrým příkladem a výjimkou není ani správná mluva.

Z toho důvodu vznikl projekt "Příprava mentorů MŠ a ZŠ v oblasti mluvní průpravy", který si vzal za úkol vyškolit 35 mentorů a mentorek, ktreří budou následně mentorovat své kolegy a kolegyně právě v oblasti kvalitní mluvy.

Máte problém se svým vyjadřováním, ale bojíte se o něm veřejně mluvit?

Nevadí. Naši zkušení lektoři Vám diskrétně pomohou problém diagnostikovat a navrhnout nejvhodnější nápravu pomocí různých dechových a mluvních cvičení.

Vyzkoušejte a uvidíte sami!