Učebnice + audio, video

Milé mentorky a mentoři - nabízíme Vám ke stažení Metodickou přiručku pro mentory verze 01/2014.

UČEBNICI STÁHNETE ZDE

PRVNÍ METODICKÁ ŘADA – Od dýchání ke zpěvu

Proměna vydechovaného proudu vzduchu na zpívaný vokál. Cvičení slouží elementárnímu rozeznění hlasu při „volání do dálky“.

DRUHÁ METODICKÁ ŘADA – Od zpěvu k mluvě

Proměna zpěvního hlasu na bohatě probarvenou mluvu. Při přechodu ze zpěvu do mluvy přenášíme na mluvu celou širokou paletu hlasové barevnosti.

TŘETÍ METODICKÁ ŘADA – Od přerušovaného a výbušného výdechu k jazykolamům

Proměna výbušného přerušovaného výdechu v jasnou výslovnost konsonantů. Výslovnost konsonant vyžaduje jiný způsob dýchání než dýchání při proznívání vokálů. Je to dýchání velmi energické a nárazové.

ČTVRTÁ METODICKÁ ŘADA – Od rezonance k alikvotnímu znění

Proměna navibrovaných tónů ve vícehlasé alikvotní znění. Teprve plně navibrovaný tón rozechvívá všechny lebeční kosti a vibrace se přenáší i na chvění hrudníku a v ideálním případě i na celý skelet. Hlas této rezonanční kvality zní posluchačům podmanivě a jako vyprávěči můžete používat širokou paletu hlasových rejstříků.

1. pravidlo Sedmera

Intenzivní dýchání je pro znělou a srozumitelnou mluvu hlavní předpoklad. Energické a vědomé dýchání určuje znělost vokálů a výbušnost konsonant.

2. pravidlo Sedmera

Poměr mezi  krátkou a dlouhou samohláskou je 1:4. Dvojhlásky (ou, au, eu)  řadíme mezi dlouhé samohlásky

3. pravidlo Sedmera

Rozdílnost v rozevření čelistního úhlu (na 1 – 3 prsty) způsobuje, že každá z pěti samohlásek má jiné zabarvení. Tato různorodost v jejich barvě představuje kvalitu vokálů.

4. pravidlo Sedmera

  • Jestliže při všech mluvních projevech dbáme na energické stahování břišního lisu, tak při výslovnosti konsonant je to zcela nezbytné.
  • A u konsonantních koncovek jejich výbušnou charakteristiku musíme zvláště zdůrazňovat.
  • Pulzující břišní stahy jsou podstatou správné výslovnosti konsonant.
  • Výbušná výslovnost konsonant dodává mluvě sytou hlasovou barevnost, a ta se pak přenáší na vokály. Z toho vyplývá, že znělá mluva je založena na výrazné výslovnosti konsonant, a té docilujeme přesným ovládáním bráničního dýchání.

5. pravidlo Sedmera

Vyvarujeme se toho, aby při výslovnosti konsonant, které se nacházejí ve shluku, některé hlásky zanikaly. Zvláště postavení konsonanty na konci slova a na začátku následujícího je výslovnostně náročné.

6. pravidlo Sedmera

Zvládnutí tohoto bodu je podmíněno perfektním ovládáním dechových technik.


Více informací o projektu

Neuvědomujeme si, že úroveň současné mluvy patří mezi civilizační nemoci. Uprostřed expanze komunikačních digitálních prostředků náš základní komunikační nástroj – lidská řeč – ochabuje a degeneruje. 

Nevýraznou, monotónní a drmolivou mluvu dnes již přijímáme jako normu, jako přirozenou podobu lidské řeči.

V dnešní době bychom měli jít našim nejmenším dobrým příkladem a výjimkou není ani správná mluva.

Z toho důvodu vznikl projekt "Příprava mentorů MŠ a ZŠ v oblasti mluvní průpravy", který si vzal za úkol vyškolit 35 mentorů a mentorek, ktreří budou následně mentorovat své kolegy a kolegyně právě v oblasti kvalitní mluvy.

Máte problém se svým vyjadřováním, ale bojíte se o něm veřejně mluvit?

Nevadí. Naši zkušení lektoři Vám diskrétně pomohou problém diagnostikovat a navrhnout nejvhodnější nápravu pomocí různých dechových a mluvních cvičení.

Vyzkoušejte a uvidíte sami!