Videa - jak mentorovat své kolegy a zapojit děti

Milé mentorky a mentoři - podívejte se na to, jak mentorovat své kolegyně a kolegy a zapojit při tom zábavnou formou i děti.

Velké poděkování patří Mateřské škole Kampanova v Hradci Králové, která nám poskytla prostory a zajistila hrstku šikovných dětí, které s námi tak hezky spolupracovaly.

METODIKU MLUVY STÁHNETE ZDE

Video č. 1 - Dechová cvičení přecházejí do zpívaného Ááááá / volání - Madagaskar, Havana a Jáva

Video č. 2 - Uplatnění dlouhého výdechu na dětské říkance, na rozpočítadle

Video č. 3 - Větrníkova hymna

Video č. 4 - Hymna mága dálek dalekých - jako volání do dálky

Video č. 5 - Dálkař prozradí svoje tajemství

Video č. 6 - První vokální zákon: rozlišování dlouhých a krátkých slabik

Video č. 7 - Dvojhlásku OU vyslovujeme dlouze, jako by na ní byla čárka

Video č. 8 - Druhý vokální zákon: otvírání a zavírání pusy

Video č. 9 - Výslovnost hlásky Íííí

Video č. 10 - Výslovnost hlásky Éééé

Video č. 11 - Výslovnost hlásky Áááá

Video č. 12 - Výslovnost hlásky Óóóó

Video č. 13 - Výslovnost hlásky Úúúú

Video č. 14 - Kdy se konsonanty vystřelují

Video č. 15 - Výbušnou výslovnost podporuje i rytmizování mluvy

Video č. 16 - Pohyb břicha, který potřebuje výslovnost, podrporuje i rytmizování mluvy

Video č. 17 - Dechové rázy si osvojíme i při technickém procvičování

Video č. 18 - Obdobně zrychlujeme výslovnost tří neznělých hlásek

Video č. 19 - Jazykolamy

Video č. 20 - Přesňáčkova kouzelnická zaříkadla

Video č. 21 - Jak si Bětka s Tomášem štěbetali s ptáčky

Video č. 22 - Hry s jednotlivými hláskami

Video č. 23 - Ze zpěvu ukolébavky přejdeme do kenjšivé mluvy

Video č. 24 - Ptačí melodické vlny - přeneseme do mluvy

Video č. 25 - Umíš proměňovat hlas?

Video č. 26 - Učitelka předčítá pohádku před mentoringem mluvní průpravy - děti jsou rozptýlené

Video č. 27 - Učitelka předčítá pohádku po absolvování mentoringu mluvní průpravy - děti sledují se zaujetím


Více informací o projektu

Neuvědomujeme si, že úroveň současné mluvy patří mezi civilizační nemoci. Uprostřed expanze komunikačních digitálních prostředků náš základní komunikační nástroj – lidská řeč – ochabuje a degeneruje. 

Nevýraznou, monotónní a drmolivou mluvu dnes již přijímáme jako normu, jako přirozenou podobu lidské řeči.

V dnešní době bychom měli jít našim nejmenším dobrým příkladem a výjimkou není ani správná mluva.

Z toho důvodu vznikl projekt "Příprava mentorů MŠ a ZŠ v oblasti mluvní průpravy", který si vzal za úkol vyškolit 35 mentorů a mentorek, ktreří budou následně mentorovat své kolegy a kolegyně právě v oblasti kvalitní mluvy.

Máte problém se svým vyjadřováním, ale bojíte se o něm veřejně mluvit?

Nevadí. Naši zkušení lektoři Vám diskrétně pomohou problém diagnostikovat a navrhnout nejvhodnější nápravu pomocí různých dechových a mluvních cvičení.

Vyzkoušejte a uvidíte sami!